Kontrakt

Honorar
Fase 1: Pris afhænger af arbejdets omfang.
Fase 2: Pris afhænger af arbejdets omfang.

Andet: Opgaver udover det aftalte, afregnes fra min. DKK 750 pr. time afhængig af arbejdets karakter.

Aftalens ikrafttræden og varighed
En aftale træder i kraft ved underskrift, hvorefter aftalen af begge partner kan opsiges med løbende måned plus 3 måneder til udgangen af en måned.

Ejerskab af materiale mv.
Alt materiale der udvikles og arbejde der udføres af Wieder i kontraktperioden er din virksomheds ejendom.

Betaling
Faktura e-mailes hver den 15. – betaling netto 8 dage. Priser er ex. moms.

Hvad nu
Ring +45 60412370 eller skriv til info@wiederinc.com – og få sat et møde i stand og talt jeres udfordringer igennem.